Jump to Navigation

Velká válka očima dělostřelce Alfreda M. Schosse z Javorníku

Na Jesenicku najdeme ojedinělý případ, že účastník 1. světové války o ní vydal tištěné svědectví, knihu Verklungene Tage (Braumüller, Wien 1933), která se zachovala ve Státním okresním archivu Jeseník. Toto svědectví i po letech vypovídá o patriotismu, vztahu k vlasti, jíž bylo Slezsko jako součást nadnárodní rakouské monarchie. A v mnohém objasňuje i směřování německého obyvatelstva za Československé republiky končícím valnou většinou v náručí nacismu.

Představme si autora a na malých ukázkách z knihy dokumentujme jeho pohled na válku.

Dokument o Československé armádě z dob První republiky (1918-1938) - Mobilisace

Dokument Mobilisace vytvořený v roce 2008 Vojenským historickým ústavem v Praze pojednává o mobilizaci  Československé armády z dob První republiky (1918-1938).

http://youtu.be/VRxUlAYeUec

Další zajímavé dokumenty lze nalézt na stránkách Vojenského historického ústavu - www.vhu.cz nebo přímo ve filmotéce.

Tragédie ve Velké Kraši 22. září 1938

Při dnešní autobusové zastávce ve Velké Kraši došlo k dalšímu tehdejšímu ozbrojenému střetu mezi ustupujícími příslušníky SOS, jejich rodinami a dalšími Čechy, žijícími tehdy na Vidnavsku, s ozbrojenými skupinami henlainovců. Tehdy barikádou na kolejích donutili zastavit vlak vezoucí prchající české občany a následně došlo k ostřelování vlaku z protějších budov, zvláště z půdy místní školy. Při tvrdém boji zahynul ve vlaku střelou z karabiny Viktor Dadák.

Tragédie v Nových Vilémovicích

V neklidných dobách 21. září 1938 přepadla skupina henlainovců zdejší stanici a zajala přítomnou posádku finanční stráže. Ozbrojenci zjistili, že někteří financové chybí, a tak se vydali nejdříve k domu pana Stefana Menzela, kde jeden z financů bydlel v podnájmu.

Vzpomínky pana Dadáka, jak je sepsal pan Václav Adam

Dovoluji si čtenářům ročenky předat několik vzpomínek našeho čestného člena pana Viktora Dadáka, které se vztahují k atmosféře válečné celní správy vč. Finanční stráže a stráže S.O.S. Jedná se o výtah – přepis z jeho osobních vzpomínek. K vyprávění těchto vzpomínek ho inspiroval kdysi článek v časopise AHOJ vztahující se k odsunu „sudetských Němců“.

 

StránkyMain menu 2

about seo