Jump to Navigation

Zaplétání tahacích lan ke kanónům

Kanóny je třeba též tahat do kopce nebo brzdit z kopce dolů. K tomu nám pomáhají tahací lana.

goticka_vyzbroj:

Viliam, Wilheim - zkrátka Wilda

Pro vytvoření ucelené baterie nastala potřeba postavit třetí kanon vetší ráže. Z tohoto důvodu jsme začali stavět za podpory p. Sedláka z Travné, jenž je náš dvorní dodavatel soustružnických prací. Josef sestavil hlaveň podle počátečních požadavků; tzn. po celé délce je hlaveň válcová a až po roce se podařilo za pomoci f. EKO-Výmar vytvořit kónický profil hlavně. Konečné rozměry hlavně jsou úctyhodné: délka 117 cm, vnější průměr 26 cm, ráže 7,5 cm.

napoleonika_vyzbroj:

Maxmilián a Ferdinand

Maxmilián a Ferdinand, to jsou jména našich středních kanónů. Jsou to v podstatě bráchové, poněvadž jsme je vyráběli zároveň. Jména dostali podle data, kdy byli v roce 2006 dokončeni.

Výroba a vývoj přesně koresponduje s vývojem našeho klubu. Jelikož jsme začínali "gotikou", tak jsme stavěli velké tarasnice na kolech.

napoleonika_vyzbroj:
goticka_vyzbroj:

Výroba šavlí

Výroba takové šavle trvá přibližně25 až 30 hodin čistého času. Další 6,5 hodinu zabere výroba pochvy a její pošití.
První je třeba pérovou ocel nahřát a vykout do patřičného tvaru a délky.  Několik hodin hrubého broušení je následováno leštěním. Šavle dále putuje na leptání. Poté je čas šavli  zkompletovat. To obnáší: Nasadit vyleštěné a zabroušené garnitury. Před závěrečným nasazením šavle na řemení je třeba na šavli připasovat zadlabanou ručku i pochvu.

 

napoleonika_vyzbroj:

Tormentace hlavní

V březnu roku 2007 byla zkušebním technikem Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva provedena takzvaná tormentace hlavní (viz. www.cuzzs.cz). Tato zkouška pevnosti se týkala 3 hlavní na kanon, 6 hlavní na hákovnice, 2 na komorovky a 1 na lehké dělo. Zkouškou úspěšně prošlo všech 12 hlavní. Příslušné protokoly o provedení zkoušky jsou po předchozí domluvě k nahlédnutí u velení naší gardy.

 

Fotogalerie

 

napoleonika_vyzbroj:
goticka_vyzbroj:

Výroba rukojetě ke kanónu

Hoř ohýnku, plápolej!

 

Fotogalerie

Vladan a Marek

napoleonika_vyzbroj:

Dokumentace k bajonetu

Vykout bajonet je dosti složité, a proto jsme jej nechali vyfrézovat. Tulejku bylo třeba osoustružit. Následovalo broušení, leštění, svařování, usazování,... Podtrženo a sečteno, práce na bajonetu zabere přibližně 6 hodin.

Fotogalerie

 

Marek F.

 

 

napoleonika_vyzbroj:


Main menu 2

about seo