Jump to Navigation

Zikmund

Dne 28. dubna 2014 nám přibyl další hrubý kus jménem Zikmund. Ve spolupráci s firmou Cramp - kovo a soustružníkem p. Sedlákem z Travné se podařilo vyrobit další velkou hlaveň. Tu máme osazenou na lafetě Maxmiliána a prozatím na kolesnové kola z Vildy. Celá hlaveň váží 200 kg, na délku měří 170 cm a ráži 80 mm.

Kanón byl oficiálně představen 6. června 2014 na Traktoristovi roku ve Velké Kraši a bojový křest dostal na Stříbrné hoře 14. června 2014. V roce 2015 je naplánováno pořízení vlastních velkých loukoťových kol na lafetu i na kolesnu u p. Nedwieda Bernarda v PL.       

Jak brzdit Wildu?

V roce 2014 v rámci uskutečnění výročního 10. pochodu Olomouc - Slavkov. Vyvstal problém s brzděním velkého kanónu v koňském zápřahu. Je zajímavé, že tahle problematika se nikde v oborných kruzích neřeší. Po zkušenostech ze srazu koňských zápřahů ve Zlaté Stoku v Polsku, kde naše dělo táhly zatím nejtěžší koně a přesto kanonovou soupravu z většího kopce neubrzdily. Záchrana přišla z muzea zemědělské techniky v Nýznerově. Tam jsme objevili velký žebřiňák s kompletními  brzdami na všechna kola.

Viliam, Wilheim - zkrátka Wilda

Pro vytvoření ucelené baterie nastala potřeba postavit třetí kanon vetší ráže. Z tohoto důvodu jsme začali stavět za podpory p. Sedláka z Travné, jenž je náš dvorní dodavatel soustružnických prací. Josef sestavil hlaveň podle počátečních požadavků; tzn. po celé délce je hlaveň válcová a až po roce se podařilo za pomoci f. EKO-Výmar vytvořit kónický profil hlavně. Konečné rozměry hlavně jsou úctyhodné: délka 117 cm, vnější průměr 26 cm, ráže 7,5 cm.

napoleonika_vyzbroj:

Maxmilián a Ferdinand

Maxmilián a Ferdinand, to jsou jména našich středních kanónů. Jsou to v podstatě bráchové, poněvadž jsme je vyráběli zároveň. Jména dostali podle data, kdy byli v roce 2006 dokončeni.

Výroba a vývoj přesně koresponduje s vývojem našeho klubu. Jelikož jsme začínali "gotikou", tak jsme stavěli velké tarasnice na kolech.

napoleonika_vyzbroj:

Výzbroj naší gardy v období napoleonských válek

Výzbroj c.k. dělostřelectva v období napoleonských válek v případě naší gardy zahrnuje šavle i kanóny, pušky a pistole nabíjené zepředu.

Šavle (případně dělostřelecký tesák) byla osobní zbraní každého dělostřelce. Případně u důstojníků se objevuje také perkusní pistole.

napoleonika_vyzbroj:


Main menu 2

about seo