Jump to Navigation

Zikmund

Dne 28. dubna 2014 nám přibyl další hrubý kus jménem Zikmund. Ve spolupráci s firmou Cramp - kovo a soustružníkem p. Sedlákem z Travné se podařilo vyrobit další velkou hlaveň. Tu máme osazenou na lafetě Maxmiliána a prozatím na kolesnové kola z Vildy. Celá hlaveň váží 200 kg, na délku měří 170 cm a ráži 80 mm.

Kanón byl oficiálně představen 6. června 2014 na Traktoristovi roku ve Velké Kraši a bojový křest dostal na Stříbrné hoře 14. června 2014. V roce 2015 je naplánováno pořízení vlastních velkých loukoťových kol na lafetu i na kolesnu u p. Nedwieda Bernarda v PL.       Main menu 2

about seo