Jump to Navigation

Manfred von Richthofen

Poslední rytíř války, eso všech es, rudý ďábel ale hlavně rudý baron. Tak nazývali protivníci Rakouska – Uherska  a Německa za 1.světové války asi nejznámějšího válečného pilota, kterého tato zem nosila, Manfréda von Richthofena. (obr.1) Pilota, který dodržoval zásadu -  bojovat ale zůstat člověkem.

Main menu 2

about seo