Jump to Navigation

Javornická dělostřelecká garda

 

odpal

 

Javornická dělostřelecká garda, o.s. (dále jen JDG) byla založena v roce 2006. Od těch dob se s nadšením účastní rekonstrukcí bitev doma i v zahraničí. Spolupořádá aktivity pro děti a mládež. Vypomáhá při kulturních a vzpomínkových akcích v regionu. V neposlední řadě také připomíná minulost dávnou i tu nedávnou.

Javornická dělostřelecká garda, o.s. od roku 2008 pořádá mezinárodní Setkání vojsk Napoleonských válek známé jako Dělostřelecký bál.

V létě téhož roku se JDG poprvé s kanonem a kobylkou Zuzankou vydala na dvoudenní Pochod do Nysy dlouhý přibližně čtyřicet kilometrů. (V roce 2010 dokonce za účasti kamer Polské televize.)

V prosinci 2010 se JDG zapojila do pochodu na Slavkov. Během čtyř mrazivých dnů urazila s dělostřeleckým trénem z Náměšti na Hané až do Heršpic úctyhodných stotřináct kilometrů ve stopách čtvrté Kolowratovy kolony.

Pochod na Slavkov 2010

V rámci připomínání si minulosti našeho regionu jsme v roce 2009 na památku zastřelených financů vztyčily hraniční stély s informačními tabulemi ve Vilémovicích a Velké Kraši. Čestnou stráž tam s námi drželi členové Jednoty Mladá Boleslav Československé obce legionářské. Logickým pokračováním bylo pořízení dobových uniforem a zbraní Finanční stráže z roku 1938. Tyto měli veřejnou premiéru v neděli 1. května 2011 při přiléžitosti Výšlapu na Borůvkovou horu.

 

pomniky

 

Na garáži (dílně) se se vlastnoručně podílejí členové JDG na výrobě, obnově a údržbě drtivé většiny vybavení, výstroje, výzbroje a trénu (vozů).  Všechny palné zbraně byly odzkoušeny Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přičemž obdržely tormentační značku.

tagy-stranek:


Main menu 2

about seo