Jump to Navigation

Přísaha SOS

,,Přísahám při všem, co je mi svaté, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budu poslušen presidenta a vlády Československé a všech svých velitelů a představených; přísahám, že budu bez odmluvy plniti jejich nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svůj útvar neopustím, ale v život svůj ochotně dám na ochranu vlasti a za její svobodu; přísahám, že budu své druhy milovati, k ním věrně státi, v nebezpečí je neopustím, ale až do konce s nimi budu bojovati, jak mi káže mužná čest a vědomí povinností občanských. Tak přísahám.“
 
 
u hrobu pana Majzlíka

Cviky s puškou

(vybraná ustanovení jsou výňatky z Cvičebního řádu pro pěchotu P-I-1)

     Změny poloh pušky se vykonávají v pochodovém ruchu a pouze pažemi. Jednotlivé doby každé polohy pušky se vykonávají rázně a krátce. Úmyslné tlučení rukou o pušku a bodák anebo pažbou o zem je zakázáno.Main menu 2

about seo