Jump to Navigation

Maxmilián a Ferdinand

Maxmilián a Ferdinand, to jsou jména našich středních kanónů. Jsou to v podstatě bráchové, poněvadž jsme je vyráběli zároveň. Jména dostali podle data, kdy byli v roce 2006 dokončeni.

Výroba a vývoj přesně koresponduje s vývojem našeho klubu. Jelikož jsme začínali "gotikou", tak jsme stavěli velké tarasnice na kolech.

Hlavně měly požadovaný trubkový tvar svázaný obručema. Vše vyrobeno tzv. dvouplášťovou metodou. Na vnitřní hlaveň je použita silnostěnná Manessman trubka. Na koncích je zpevněna 30 mm objímkou. K zadní části je přivařena hruška. Zápalná komora byla redukována na průměr 27 mm. Zátravka byla vrtána prodlouženým vrtákem na průměr 35 mm. Hlaveň je tedy dlouhá 133 cm s vývrtem 7cm.

Lafeta byla vyrobena ze starých trámů z bouračky. Náměr je řešen pomocí tzv. ostruhy. Dohromady je vše postahované 2 mm silnou pásovinou přitlučenou kovářskými hřeby. Podařilo se získat úzká kola o průměru 95 cm. Starý kolář pan Kozel tvrdí, že to jsou lehká kola z karet nebo hasičských stříkaček. Tomu by nasvědčoval i načervenalý nádech jednoho páru kol.

Prach se do komory ládoval hlavní pomocí lopatky. Odpalovalo se pomocí zelených zápalných šňůr strčených do zátravky. Tyto šňůry se zapalovaly přímo zapalovači nebo doutníky.

Po vstupu do tzv. Napoleonských válek se oba bráchové museli modernizovat. Začali jsme tedy lafetami. Na ně byly použity 50 mm jilmové fošny a vše se stahovalo řádnou š,ř mm silnou pásovinou. Náměr byl řešen pomocí posuvného klínu a dlouhé šroubovice. (Na které padly 2 starší zvedáky na auto.) Vše bylo přišroubováno půlkulatými křížovými šrouby. Ty se zavařili, čímž vznikl dojem starobylých nýtů. Nasazování středověkých hlavní na nové lafety jsme vyřešili pomocí azovacích objímek s čepy. Vše bylo dokončeno na Javornické dny 2007.

S modernizací kanónu vzniká potřeba kolesen. Ze začátku jsme přistoupili na kompromis tzv. pěších kolesen o průměru kol 45 cm. Ty byly malé a skladné, aby se snadno vešly do autobusu při výjezdech se Zlatohorskou císařskou městskou gardou. Nakonec jsme s kanóny a gardou jeli jen dvakrát a pak naše spolupráce v tomto směru skončila.

Získáním dvounápravového vozíku za auto byl problém s přepravním prostorem vyřešen a mohly se začít stavět velké kolesny. Od pana Staňka z Travné se podařilo získat větší kola na lafetu Maxmiliána a tím vybyla kola na velké kolesny. Zavěšení jsme vyřešili po "Hornoslezsku" již odzkoušeným hákem. Jako muniční bedny slouží prvorepublikové dřevěné kufry darované panem Ožmoldíkem Vše bylo vyrobeno tak, aby se celá kolesna dala rozšroubovat a rozumně uložit.

V zimě roku 2010 jsme z váhových důvodů opět přistoupili k modernizaci hlavní na dvouplášťové s redukcí. Vnější plášť je kónického tvaru o průměru 20 cm. Celková délka hlavně je 142 cm. Pro snadnější manipulaci a ochranu během cestování byly pro nové hlavně vyrobeny přepravní kontejnery.

Všechny hlavně prošly tormentací; tj. zkouškami Českého úřadu pro zbraně a střelivo.

Fotogalerie

Martin Dopita

goticka_vyzbroj:
napoleonika_vyzbroj:


Main menu 2

about seo