Jump to Navigation

Tragédie v Nových Vilémovicích

V neklidných dobách 21. září 1938 přepadla skupina henlainovců zdejší stanici a zajala přítomnou posádku finanční stráže. Ozbrojenci zjistili, že někteří financové chybí, a tak se vydali nejdříve k domu pana Stefana Menzela, kde jeden z financů bydlel v podnájmu.
Protože tam nikoho nenašli, vydali se ke státní hranici, kde předpokládali pohyb finanční hlídky. Po cestě narazili na dvojčlennou hlídku finanční stráže, Gebaurea a Majzlíka, kterým přikázali vzdát se. Ti samozřejmě odmítli a došlo k potyčce. Z obou znepřátelených stran se ozývaly výstřely z karabin a Stanislav Majzlík se skácel k zemi mrtev. Nastal zmatek, kterého využil Gebauer a prchl do lesa. Tělo mrtvého finance, u vilémovických Němců velmi oblíbeného Stanislava Majzlíka, bylo přeneseno do hřbitovní kůlny a tajně pochováno. Až v roce 1945 byly ostatky statečného S. Majzlíka exhumovány a uloženy s poctami na místním hřbitově.

 

Tragödie in Nové Vilémovice (Neu Wilmsdorf)

In den unruhigen Zeiten am 21. September 1938 hat die Kohorte von Henleinanhängern hiesige Wachstube überfallen und anwesende Besatzung der Finanzwache festgenommen.
Die Militanten haben festgestellt, dass einigen Finanzen fehlen. So haben sich auf den Weg zum Haus Herren Stefan Menzel aufgebrochen, wo ein von den Finanzen in Untermiete gewohnt hat. Sie haben dort niemanden gefunden. Sie sind also zur Staatsgrenze gegangen, wo sie die Patrouille vorausgesetzt haben. Unterwegs haben sie auf zwei Finanzen – Gebauer und Majzlík – gestoßen und haben ihnen befehlen die Waffen niederzulegen. Die Patrouille hat selbstverständlich abgelehnt und es ist zur Schießerei gekommen. Von den beiden verfeindeden Seiten haben sich die Schüsse gemeldet und Stanislav Majzlík ist tot zum Boden gefallen. Da ist es Verwirrung angetretten, die Gebauer ausgenützt hat und ist in den Wald
geflüchtet.
Der tote Majzlík war bei den deutschen Einwohnern aus Nové Vilémovice sehr geschätzt. Sein Körper wurde in den Friedhofsschuppen übertragen und heimlich beerdigt. Erst im Jahre 1945 wurde das Gebein der mutigen Stanislav Majzlík exhumiert und mit der Beehrung auf dem Friedhof erneut begraben.

 

Milan

1938:


Main menu 2

about seo