Jump to Navigation

Henleinovský puč v září 1938 (na Javornicku)

Hitlerův štvavý projev 12. 9. 1938 v Norimberku se stal signálem k henleinovskému puči. Po jeho potlačení nařídila 16. 9. 1938 čsl. vláda rozpuštění SdP a funkcionáři i řadoví příslušníci utekli do sousedního Německa. 

Tragédie ve Vápenné

V průběhu 22. 9. 1938 se oddílu četnictva z Jeseníku podařilo bojem obsadit Žulovou, kam se postupně pěšky a vlakem z Javorníku a Vidnavy stahovali státní zaměstnanci  a jejich rodinní příslušníci. K večeru však byli nuceni před přesilou ordneru se stáhnout na horní konec Vápenné (Zighartice). Zbytky družstev SOS zde na předsunutých postaveních čsl. armády až do 28. 9. 1938 vedly krvavé boje, při nichž padla naše zapomenutá oběť této doby a to dozorce Jaroslav Karban, člen FS z Javorníku.

Hraničářský prapor 7

Hraničářský prapor 7 (původně C. a K. prapor polních myslivců č. 5) byl posádkou v Jeseníkách ve městě Frývaldov (Freiwaldau). Byl samostatným praporem náležící pod 13. pěší brigádu, 7. pěší divizi s velitelstvím v Olomouci. Vznikl 15. ledna 1920. Velitel praporu mezi léty 1921 a 1925 byl major Karel Menschik, od listopadu 1936 byl podplukovník pěchoty Matěj Švarný. Hraničářský prapor 7 se skládal z velitelství praporu, hospodářské správy, pomocné čety a technické roty. Dále se skládal ze tří pěších rot a roty kulometné. Náhradní rota se nacházela v Olomouci.

Slavnostní dekorování praporu

Fotografie slavnostního dekorování praporu na náměstí v Jeseníku ze dne 28. října 1931,  které proběhlo ke státnímu svátku. Všimni si těch helem. Naši v začátcích používali tyto německé rohatky z 1.svět. války.

Milan

Domů do říše! (Hradilová, J.)

Domů do říše! zveřejňujeme s laskavým svolením autorky Mgr. Jany Hradilové ze Státního okresního archivu Jeseník. Tato podrobná práce pomáhá pochopit situaci na javornicku kolem roku 1938.

Domů do říše!

StránkyMain menu 2

about seo