Jump to Navigation

Tažení na Slavkov 2014 - pátek

V pátek jsme nemuseli tak brzo vstávat, neboť odchod z Heršpic byl plánován na 13. hodinu. Po nezbytném rozloučení s dobově oblečeným starostou, jsme vyrazili v plné síle 40 granátníků, 11 myslivců, nás 8 dělostřelců a 7 koní směrem na Slavkov. Uprostřed polí kousek před městem jsme zastavili a začali vařit svařák a péct slaninu. Dobytí města rakouskou armádou začínalo  v 17 hodin,  tedy za úplné tmy, což trochu zkomplikovalo přesun po hlavní silnici. Až po našem důrazném varování se konečně celá naše kolona přesunula na náměstí mimo silniční provoz.

Obsazení radnice proběhlo obvyklým způsobem  za vydatné podpory našeho děla a její obsluhy. Po ukončení ceremonií jsme koně přesunuli po kopytě do nedalekých Němčan a vojsko zrekvírovalo hospodu u Černého lva, kde jsme vydrželi až do ranních hodin.

http://jdg.rajce.idnes.cz/Pochod_na_Slavkov_2014_24._-_28._listopadu/

Z Vyškovského deníku: Vzpomínkové akce začínají. Do centra Slavkova mají vjezd povolený jen povozy

 

 Main menu 2

about seo