Jump to Navigation

Podzimní pomníky 2014

Na letošní pietní akci k padlým financům jsme se připravili o něco lépe, než obvykle a to i za přispění Olomouckého kraje. Požádali jsme o spolupráci Javornický pěvecký sbor a Polskou celní stráž. V sobotu 27. září 2014 jsme se nakonec na místě srazu sešli ve složení 5 vojáků s kulometem, 5 financů a 9 zpěvaček. Vojáci se přemisťovali v zapůjčeném Gazu od Rudy Schreibera a financové v bojovém Tudoru Mirka Ivana. Pěvecký sbor vozil Arči ve Stázině.

Hned na začátku si postavil hlavu Gazik, přestal mu fungovat motor. Po malé úpravě - natažení nového vedení benzínu pak už fungoval bez poruch. Ve Vidnavě a Velké Kraši nás moc obyvatel nepodpořilo, ale i přesto děkujeme policejním veteránům a Olomoucké celní správě.
Poobědvali jsme v restauraci U Ivana a pak nás čekaly Nové Vilémovice. Tam nás už očekávali v hojném počtu a i s občerstvením. Zde pěvecký sbor zazpíval kromě obvyklé hymny i Masarykovu oblíbenou Ach synku synku, což u mnohých zanechalo vlhký zrak. Následoval přesun pochodovým krokem k hrobu respicienta Františka Majzlíka. Po odeznění slavnostních salv jsme se přesunuli k poslednímu pomníku finance Jaroslava Karbana do Vápenné. Zde nás přivítal starosta Leoš Hanig a po ukončení všech ceremonií nás všechny pozval na bohaté pohoštění do přichystaného stanu.

Sluníčko se umoudřilo a začalo hřát jak se sluší a patří, tak se nikomu domů ani nechtělo. Zůstali jsme do pozdních odpoledních hodin v družné zábavě. Následně jsme se přesunuli k přepadení svatby a únosu nevěsty našeho kamaráda Jeníka. Svatebčané byli opravdu velmi překvapeni hordou vojáků vyskakujících z Gaza a až srdnatý zákrok svědkyně ženicha zabránil únosu a to táckem se slivovicí!

fotky

 Main menu 2

about seo