Jump to Navigation

Neziskové organizace v péči o kulturní dědictví - prezentace JDG

Univerzita Pardubice ‐ Fakulta restaurování v Litomyšli  pořádala v pátek 14. prosince 2012 v rámci projektu „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ 11. diskusní setkání projektu PPP PRO - Neziskové organizace v péči o kulturní dědictví.

Z pověření gardy jsem tedy sestavil prezentaci na 15 minut, která měla za úkol představit gardu a vyzvednout některé její aktivity jako pochody a pomníky. Národní památkový ústav, Ledebourský palác (Valdštejnské nám. 3, Praha – Malá Strana) jsme našli včas i přes anabázi s ČD.

Po úspěšné prezentaci proběhla diskuse s účastníky a navázání dalších kontaktů. Po shlédnutí několika dalších prezentací následoval úprk na vlak domů.
 
 
PřílohaVelikost
jdg-NNO.pdf1.93 MB
PPPPRO_DS11_anotace_upr.pdf142.24 KB
PPPPRO_DS11_program.pdf137.4 KB


Main menu 2

about seo