Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Projekty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Vznik novodobé gardy javornických dělostřelců

Lidé se často ptají: „Jak vlastně vznikla Javornická dělostřelecká garda?
Kdy vznikla? Kdo s tím přišel? Odkud jsou ty kanóny?“ V následujících řádcích se tedy skrývá nejedna odpověď. VÍCE ZDE
Trocha historie javornických střelců

Mezi různými spolky, které působily v Javorníku se objevuje i Zemský střelecký spolek, který má určitě starobylý původ tak, jako jiné střelecké spolky nacházející se tehdy v českých zemích, ale přesný rok vzniku střelců v Javorníku není znám. Nejstarší prameny nesou datum 21.5. 1612, kdy se ...

Historické prameny

Stručná historie Javorníku a původního hradu Jánský Vrch

Založení výšinného hradu na Jánském vrchu v Javorníku lze patrně klást do konce 14. století, i když první písemná zmínka o  hradu v Javorníku pochází již z roku 1307. Z konce 14. století pocházejí patrně dochované zbytky gotického bergrifu (válcovitá útočištní věž sloužící jako případné poslední útočiště obráncům hradu). Podle dochovaných zpráv byl ...

Dělostřelectvo v 15. století

Německé dělostřelectvo platilo v poslední čtvrtině 15.století a první polovině století následujícího za nejlepší v Evropě. Přestože bylo značně nejednotné, s děly nepřeberného množství ráží, disponovalo vysoce kvalitními hlavněmi z domácích a rakouských sléváren a také kusy z předních evropských dílen z Belgie, Nizozemí a Brabantu. Od roku 1485, kdy v Rakousku odlili ...

Medaile a odznaky javornických střelců

V druhém díle pokračování o historii Zemského střeleckého spolku v Javorníku se podíváme po tehdejších pamětních medailí a odznaků tohoto spolku, které se nacházejí jak v muzeu v Javorníku tak i v soukromých rukách sběratelů. Vraťme se zpátky do 12. července roku 1931, kdy skončily soutěže významné IX. slezské zemské střelby, které se tehdy konaly v Javorníku. Tehdy se večer ve spolkovém sále udělovaly tři první ceny – dvěma maršálům a samozřejmě králi střelců. Kromě tradičního řetězu ...

Brest Litewsk

V předminulém ročníku Javornického zpravodaje jsem slíbil podívat se do Ruska za II. svět. války kde padlo nejvíce javornických občanů. Zapomněl jsem ovšem, že druhá světová válka začala už před touto agresí jinou a to 1. zářím 1939 napadnutím Polska fašistickým Německem. Proti Polsku nasadilo německé vrchní velitelství 6 tankových, čtyři lehké a čtyři motorizované divize se 2500 tanky...

El Alamain

Druhá světová válka přinesla nesmírné utrpení všech zúčastněných národů a mnoha a mnoha padlích  na všech frontách, nejenom válečných. Dnešní mladá generace už asi těžko porozumí, co tehdy zažili naši rodiče  a prarodiče, a vlastně je dnes úplně jedno, jestli někdo z naších rodin bojoval na té či opačné straně. Důležité je, abychom nikdy nezapomněli, že kvůli pár idiotům se svět dostal na pokraj záhuby...

Manfred von Richthofen

Poslední rytíř války, eso všech es, rudý ďábel ale hlavně rudý baron. Tak nazývali protivníci Rakouska – Uherska  a Německa za 1.světové války asi nejznámějšího válečného pilota, kterého tato zem nosila, Manfréda von Richthofena. (obr.1) Pilota, který dodržoval zásadu -  bojovat ale zůstat člověkem...

Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr