Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Projekty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
El Alamain

Druhá světová válka přinesla nesmírné utrpení všech zúčastněných národů a mnoha a mnoha padlích  na všech frontách, nejenom válečných. Dnešní mladá generace už asi těžko porozumí, co tehdy zažili naši rodiče  a prarodiče, a vlastně je dnes úplně jedno, jestli někdo z naších rodin bojoval na té či opačné straně. Důležité je, abychom nikdy nezapomněli, že kvůli pár idiotům se svět dostal na pokraj záhuby. Během minulého měsíce se mě podařilo objevit na půdě jednoho domu úmrtní zprávy, které přicházely do Javorníka z různých bojišť. Otočme tedy ,,list historie“ a vraťme se vzpomínkami až do vzdálených končin našeho světa.
 Rok 1942 byl příznivý pro německé válečné akce, které proběhli v oblasti Středozemního moře. Pozemní německo-italské síly s tankovou podporou 560 tanků předešli tehdy britskou operaci a vrhli se na britské pozice v délce šedesátikilometrové frontě mezi Ajnal Ghazalou a Bir Hakeinem. I přes silnou leteckou podporu narazil tehdejší útočící 20.sbor na nečekanou obranu britských vojsk který taky zbrzdil postup obrněných jednotek Afrika Korpsu se samotným Rommelem. Ten nakonec musel podstoupit zmatenou bitvu ve válečném kotli na  jiné  části fronty a až evakuace již zmiňovaného Bir Hakeimu mu umožnila vyjít z tohoto kotle v němž byl uzavřen a napadnout  britskou 8.armádu z boku. Tehdy s nesmírným zápalem a hromadnou  podporou luftvafe Rommel zautočil na město, které je známé i díky  našim tehdejším vojákům a jistě známější než předešlé zmiňované města,  a tím byl Tobruk. V létě 21. června toto slavné město doby, zajal 33 000 vojáků a zmocnil se zároveň velkého množství materiálu, hlavně 10 000 litrů benzínu. Hned po pádu Tobruku trval Rommel u svých nadřízených o povolení pronásledovat zbytky 8.armády, dokončit jejich porážku a pokračovat směrem na Káhiru. Když dostal zelenou, vrhl se svými muži k východu a už 29.června byl v Marash Matruh a 1. července před El Alameinem  ( město v Egyptě, asi 80 kilometrů od Alexandrie). Jenže po už tak bezuzdném běhu měl Rommel k dispozici jen 40.tanků. 6000 mužů a slabou leteckou podporu, která byla zároveň omezena vzdálenosti letišť luftwaffe. Samotný jeho příjezd na okraj nilské delty a hlavně jeho pověsti o něm  vyvolaly v Egyptě velké pozdvižení. Byla evakuována Alexandrie a zároveň v Káhiře se na velitelských stanovištích pálily dokumenty. Toto ovšem mělo jen krátkého trvání . Obranu El Alameinu tehdy zajišťovaly zbytky 8.armády pod velením samotného  Montgomeryho. Jak to dopadlo víme všichni buď z publikací nebo učebnic. Britská vojska  tehdy donutila Rommelovu armádu ke spěšnému ústupu nejdříve do Libye a posléze až do Tuniska. Bitva u El Alameinu je dodnes vnímána jako rozhodující zvrat ve válce v poušti a co je důležité, tato bitva měla pro jednu z vítězných mocností význam nejenom vojenský, ale také politický, protože to bylo tehdy jediné samostatně vybojované rozhodující vítězství britské pozemní armády ve druhé světové válce.  Úspěchy německých vojsk ze začátku akcí ospravedlňovali Angličané své porážky tvrzením, že Afrikakorps je složena z pečlivě vybraných dobrovolníku, zuřivých nacistů. Ovšem na těchto řečech nebylo kousíček pravdy. 4.divize, které tvořily Panzerarmee Afrika v její vrcholné slávě, tedy 15. pancéřová divize, 5. lehká divize, z níž se stala 21. pancéřová divize, 90. divize a 161. divize měly ve svých řadách naprosto normální odvedence. Mezi nimi, a to byl i důvod tohoto krátkého článku, byl i syn ,, obyčejného truhláře“, který měl svoji dílnu u hřbitova (truhlářství je tam dodnes) javornický občan Franz Fröhlich, který se narodil v Javorníku dne 4.9.1920 a smrt našel daleko od domova při bitvě u El Alamainu dne 24.10.1942 ve svých 22 letech. Jak zbytečná smrt nejenom jeho ale všech padlích za II.světové války. Člověk může jen doufat, že už se k moci nedostane nový Hitler nebo nový Stalin.
 V příštím čísle se podíváme do Ruska, kde padlo nejvíce javornických občanů

Použitá literatura: Tim Niewark – Rozhodující bitvy dějin
Mathias Färber – Druhá světová válka v obrazech
www.válka.cz
úmrtní listy javornických občanů za II.svět.války

Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr