Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Projekty
Kniha návštěv
Mecenáši
KontaktyMedaile a odznaky javornických střelců

V druhém díle pokračování o historii Zemského střeleckého spolku v Javorníku se podíváme po tehdejších  pamětních medailí a odznaků tohoto spolku, které se nacházejí jak v muzeu v Javorníku tak i v soukromých rukách sběratelů. Vraťme se zpátky do 12. července roku 1931, kdy skončily soutěže významné IX. slezské zemské střelby, které se tehdy konaly v Javorníku. Tehdy se večer ve spolkovém sále udělovaly tři první ceny – dvěma maršálům a samozřejmě králi střelců. Kromě tradičního řetězu krále střelců obdrželi účastníci i pamětní medaile speciálně vyražené k této příležitosti. Jak vypadal řetěz králů se můžeme podívat na obr.1, kde je vyobrazen Emil Schoss, který se stal vítězem střeleb v roce 1936. Bohužel do dnešní doby se žádný řetěz nezachoval zato k tehdejším vydaným medailím se zachoval osud lépe. Jedna se nachází v soukromých rukách (obr.2), druhou si můžete prohlídnout i v městském muzeu  Javorníku (obr.3). V tomto muzeu se nachází i další medaile se střeleckých soutěží, které proběhli v roce 1928 (obr.4). Při tehdejších soutěžích se udělovali i jiné řády. Na obr.5 je Rudolf Hofmann, který se stal v roce 1936 1. maršálem tehdejších střeleckých soutěží. Na krku mu visí řád v podobě kříže, kde se doprostřed asi dávala i pamětní mince nebo medaile. Na prsou má stejný řád, který má i král střelců, které se pravděpodobně dávali tehdejším vítězům. Po střeleckých soutěžích byly vyhodnocovány různé soutěže kdy tehdejší účastníci, kteří se umístili na nižších stupních dostávali taktéž ocenění. Většinou se jednalo o malé plakety (obr.6), kde doprostřed byla vsazena tehdejší měna. Z dob Rakouska – Uherska se jednalo většinou o zlatku. Z tohoto období se zachoval do dnešní doby i odznak javornických střelců, který se dnes vyskytuje v soukromých rukách (obr.7). Pravděpodobně se vyskytují mezi sběrateli i další tyto medaile, odznaky a spony, které pamatují slávu tohoto spolku, vždyť jich bylo vyrobeno určitě dost (obr.8), ale v tomto článku jsou uvedeny jen ty, o kterých přesně víme.  

střelecké články zpracoval Milan             

 

        ...zpět      

Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr