Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Projekty
Kniha návštěv
Mecenáši
KontaktyTrocha historie javornických střelců

Mezi různými spolky, které působily v Javorníku se objevuje i Zemský střelecký spolek, který má určitě starobylý původ tak, jako jiné střelecké spolky nacházející se tehdy v českých zemích, ale přesný rok vzniku střelců v Javorníku není znám. Nejstarší prameny nesou datum 21.5. 1612, kdy se tehdejší střelecké bratrstvo zúčastnilo slavností v Nyse. Další zpráva se objevuje po více jak sto letech, kdy v roce 1725 jsou uvedeny městské výdaje na ocenění krále střelců, které tehdy činily říšský tolar a navíc roční osvobození od daní. Původní střelnice (obr.1) se nacházela vedle přístupové cesty směřující k zámku, která však byla v r. 1783 kvůli působení Karla Ditterse z Dittersdorfu přestavěna na divadlo. Další střelnice která byla vystavěna v r. 1825 však vyhořela a tak až v roce 1924 byla vybudována  nová střelnice (obr.2), v níž se pak konaly jak spolkové střelby ( 23. ročník se konal v roce 1928), tak i významné IX. slezské střelby, jejichž pořádáním byl Javorník poctěn v roce 1931.

A jak taková slavnost vypadala – Slavnost byla zahájena v neděli 5.7.1931 kdy se sešli účastníci střeleb z celého Slezska v javornickém Německém domě (obr.3). Odtud se průvod střelců se svými spolkovými prapory a za zvuků městské hudby vydal od radnice směrem k budově střelnice, kde v 11 hodin byly střelby slavnostně zahájeny. Zároveň celý den  na náměstí koncertovaly městské orchestry z Javorníku a Otmuchova. Celý týden probíhaly jednotlivé soutěžní disciplíny a v neděli v 18 hodin byly střelby ukončeny. Večer ve spolkovém sále byly uděleny  tři první ceny – dvěma maršálům a králi střelů.

Bohužel byla to jedna z posledních etap javornických střelců neboť na dveře osudů a času začala klepat už jiná střelba, ne však do dřevěných terčů, blížila se 2. světová válka a tím i konec tohoto spolku. 

Další informace o střeleckém spolku připravujeme.                                                                                       


Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr