Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Otevírání Mechového jezírka

Jen pastýř Gill, tajuplný strážce místních hvozdů a jezírek, dokáže svým zázračným klíčem jezírko odemknout a přivolat do mlhavých hor léto. Akce je proto dlouho a s napětím očekávaná hlavně místními majiteli penzionů a restaurací, pro které znamená pomyslné zahájení hlavní turistické sezóny. Aby byl úspěch zajištěn, pozvali pořadatelé nejen domácí Zlatohorskou městskou gardu, ale i naši c.k. baterie polního dělostřelectva a několik spřátelených jednotek z Polska. Průvod, který se vydal celým Rejvízem, aby salvami z pušek a z děl symbolicky zahájil sezónu, pod žlutou C. K. vlajkou naší Javornické dělostřelecké gardy, shromáždil opravdu pestrou směsici vojsk.
Vyvrcholení akce nastalo hodinu po poledni: odemčení „Mechového jezírka“ zázračným klíčem v rukách Pastýře Gilla je veledůležitou událostí a na jejím zdaru závisí průběh letošního léta. Jaké bylo zděšení přítomných, když se dva vyvrhelové z našich řad (Lomi a Vladan) rozhodli rejvízským zhatit sezónu a ukrást klíč. Všudypřítomná bdělost zlatohorských junáků ve zbrani předem odsoudila jejich pokus k neúspěchu: oba byli na útěku zastřeleni a bídně zhynuli s kulkou v zádech. Konečně mohl Gill klíčem jezírko odemknout a zdárný průběh obřadu zpečetila koupel nohou starosty Zlatých Hor Milana Ráce v jeho chladných vodách. Bezvýznamná epizodka zůstala zapomenuta a nastal čas na veselení, dobrou zábavu a spoustu dobrot. Sezóna začala, snad se Pastýř Gill přimluví i za to počasí!

Za JDG napsala: Peruše

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr