Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Ve škole v Javorníku zvítězil Napoleon!!!

Tak to bylo i ve středu 17.6.2009, kdy proběhl s 5.B projektový den s Javornickou dělostřeleckou gardou s podporou Evropské unie: z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Překračujeme hranice a LČR, s.p. Vojáci a markytánky se snažili žáky seznámit s historií rakouských a francouzských vojenských jednotek v dobách Napoleonských válek.

Netradiční den začal v 8:00 hod příjezdem auta plně naloženého všemi rekvizitami. Po krátkém úvodním slově p. uč. M. Lomáze (ve francouzské uniformě) začala stavba vojenského stanového tábora. Velením byl pověřen p. M. Dopita (v rakouské uniformě), s kterým kluci postavili dva stany – velitelský a osobní. Děvčata zatím s markytánkami (tř. uč. M. Rychlá a asistentka P. Matušková) na ohni v kotlíku vařila česnekovou polévku. A žádná sranda to nebyla, protože hladových krků bylo dvacet.

Za zvuku bublání voňavého pokrmu nás vojáci seznámili s historií. Děti se dozvěděly o Napoleonských válkách, o tom, jak probíhaly nejslavnější bitvy, ale nejvíce je zajímal sám Napoleon. Možná i proto, že si o něm některé informace už předem zjišťovaly v knihách nebo na internetu. Povídání bylo zakončeno ochutnávkou našeho kotlíkového tajemství. Holky byly pochváleny nejen spolužáky, ale i samotným velitelem, protože polévka se jim opravdu povedla.

Další část dne probíhala formou praktických ukázek. Děti byly ve skupinkách seznámeny s uniformami, s výzbrojí a výstrojí rakouského i francouzského vojáka, poznaly rozdíl mezi dělostřelcem a pěšákem. Kluky nejvíc zaujalo dělo a jeho nabíjení. Projít se s vlajkou nebo zabubnovat na vojenský buben, to se v životě normálnímu smrtelníkovi často nepoštěstí. U markytánek mohly děti využít znalosti ze zdravovědy, obvázat raněného a odnést ho na nosítkách.

Na závěr proběhla velká soutěž, kde žáci zúročili získané informace. Losem byli rozděleni do dvou skupin – vojsko rakouské a francouzské. Ve dvojici pak proti sobě soutěžili a plnili úkoly: hod dělovou koulí na cíl, chytání špalíků pomocí čišťáku, přenos raněného, kuželky, slalom se špalíkem na šavli, vědomostní kvíz nebo kresba kanonu poslepu. Ten, kdo úkol nesplnil nebo prohrál, byl jako zraněný odnesen do stanu a ošetřen markytánkami. I když všichni bojovali naplno, v této bitvě tentokrát zvítězili francouzští vojáci.

Smyslem tohoto dne nebylo vyhrát válku, ale osahat si vlastníma rukama kus historie. Myslím si, že se nám to povedlo. Velký dík za to patří vojákům i markytánkám z JDG.

Za JDG napsala: Míša

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr