Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Otevírání sběrného dvora

Před dávnými a dávnými časy hájili zbrojnoši severní výspu naší země. Opírali se o pohoří Reichensteinské a zvláště o opevněný dvůr na Javornickém potoku. Den se střídal za dnem, čas plný půtek se střídal s klidem a blahobytem. Jednoho slunečného dne hlídka na hradbách zpozorovala blížícího se královského posla. "Dobré, či špatné zprávy přináší", i to se jim mohlo prohnat hlavou. Vzburcovali tedy hejtmana. Posel předal králův list.
Ten list však obsahoval neslýchané. Požadoval předat dvůr konšelům a zbudovati si pevný hrad na nedalekém potoku Račím s právem vybírati mítné na stezce pod ním se vinoucím. I hejtman jsa dobrým poddaným zbudoval sobě nový hrad.

Za JDG napsal: Lomi

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr