Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Masopust

Anglicky a francouzsky carnaval, rusky masljanica, německy fasching a po našem masopust. Všechny tyto názvy mají společný význam a to dobu veselí, zábav a radosti, ale i dobu velkého půstu, neboť v překladu všechny tyto názvy znamenají masu vale. Do historie těchto veselí musíme zajít až do daleké doby pohanství např. do doby římské k Saturnaliím a Luperkaliím, s nimiž má náš masopust mnoho společného, zejména v přestrojování se v maškary a vytváření všelijakých bláznovských her.
Tak, jak ho známe my, je zaběhnutý lidový svátek, který nemá sice v podstatě nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Jelikož je datum Velikonoc pohyblivé, byl pohyblivým svátkem i masopust. Karnevalové období trvá od Tří králů do Popeleční středy a od ní začíná postní období před Velikonocemi. Takovou velkou přípravou na přímý masopust byl čtvrtek před masopustním veselím nazývaný taktéž jako ,,tučný čtvrtek“. Tento den panovalo  přesvědčení, že se má každý najíst a napít co nejvíce, aby byl po celý rok při síle a nestrádal. Následovala masopustní neděle kdy byl oběd opět bohatý, ale každý spíše spěchal do hospody nebo na náves, kde se tančilo a zpívalo až do rána. To samé trvalo i v pondělí, kdy opět hrála muzika, ale v některém regionu naší země byla pondělní zábava jen jako ,,Mužovský bál“‚ kdy do sálu mohli jen ženaté anebo vdané osoby. Následovalo masopustní úterý, pro nás asi nejznámější a to průvod maškar po celé obci. Tato veselice končila přesně o půlnoci, kterou ponocný odtroubil, zároveň se pochovala basa a začal 40 denní půst. Tehdy panovala pověra, že kdyby se tančilo a veselilo přes půlnoc, zjeví se mezi tanečníky ďábel často jako cizinec v zeleném kabátě.
Důležitou postavou v masopustním průvodu je bezesporu voják. A když voják tak přinejmenším dělostřelec. Proto byla Javornická dělostřelecká garda pozvána na masopustní průvod do Zighartic. Přestože jsme dělostřelci, tentokrát jsme naše kanóny nechali v depozitu ale vypravili jsme se jen s lehkou výzbrojí. Konšelé obce každého příchozího vítali slivovicí a koláčkem. Po slavnostním nástupu masopustní průvod prošel ulicemi obce, kde Javornická garda dohlížela na pořádek a hladký průběh celých oslav. Po ukončení průvodu se všichni účástníci sešli na sále, kde byli pohoštěni zabíjačkovýma pochoutkama a přebytečné kalorie mohli zničit tancem za doprovodu živé muziky.

Za JDG napsal: Milan

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr