Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Setkání ve Sloupu

Poslední srpnový víkend l.p. 2008 byla Javornická dělostřelecká garda pozvaná na setkání napoleonských vojsk do obce Sloup na Moravě.
V pátek večer po příjezdu jsme vydatně pojedli v místní restauraci. Takto nasyceni jsme překonali rekord ve stavění tábora za tmy. Vzpomínám na časy, kdy jsme začínali stavět naše velké stany. To nám stavění za denního světla trvalo přinejmenším dvakrát tak dlouho. Teď začínáme připomínat sehraný orchestr.
Po promrzlé noci a chladném ránu nás během pochodu a slavnostních ceremonií hřálo sluníčko. Na začátku odpolední bitvy pořadatelé divákům zevrubně představili zúčastněné jednotky. Přitom proběhly ukázky práce s koňmi. Po přesunu na pozice vypukla bitva, ve které se představilo i velké pevnostní dělo. V půli bitvy však pozornost diváků zaujala exhibiční ukázka hašení malého požáru v podání místního SDH.
Děkujeme za pomoc všem našim rezervistům a lidem, bez kterých bychom se takovýchto akcí nemohli zúčastnit.

Za JDG napsal: Lomi

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr