Javornická dělostřelecká garda
.
Úvod
Historie
Kalendář
Zbrojnice
Reporty
Kniha návštěv
Mecenáši
Kontakty
Dobývání Nyské tvrze Napoleonskými vojsky

Ve dnech 27. až 29. července 2007 se Javornická dělostřelecká garda účastnila rekonstrukce bitvy o tvrz města Nysy, která byla v roce 1807 dobyta vojsky Napoleóna Bonaparta. Pořadatel naplánoval celou rekonstrukci poblíže pevnosti Fort II, kdy samotné bitevní pole umístil před samotný Fort II. Celá trasa k pevnosti byla dobře vyznačena a kolizím při příjezdu k Fortu zabránil systém jednosměrných cest. Již při příjezdu nás velice překvapilo precizní propracování bitevního pole a to jak jeho postavením, tak i samotnou výbavou. V jednotlivých postaveních dělostřelectva byly nachystány proutěné koše k obraně posádek děl, vnitřní vybavení dobývaných domů v bitevním poli bylo rovněž dokonalé. Při pohledu na pole jsme se už těšili na den bitvy. Nejprve jsme se však museli ubytovat a zde nás pořadatel mile překvapil. Všechna vojska byla ubytována v samotném Fortu II a to jak v jednotlivých kasematech, tak na obranných valech. Po rozestavění stanů a převlečení do dobových uniforem nastal čas večeře, která byla vydávána ve stanech uprostřed nádvoří. Rovněž i večeře se pořadateli vydařila, a když po večeři odjel z nádvoří povinný hasičský vůz, celý Fort II se ocitl jako v jiném století, teda až na elektrické osvětlení hlavní plochy Fortu II, ale bez toho by to si nešlo. Druhého dne se po snídani a poradě velitelů začal nácvik zúčastněných vojsk a secvičení jednotlivých uskupení. Před samotnou rekonstrukcí byly všechny jednotky seřazeny a nadešel pochod ulicemi Nysy a nástup na náměstí, kde již bylo obrovské množství přihlížejících. Proběhlo představení jednotlivých oddílů a pozdravení představitelů města Nysa. Poté zpět do tábora na pak už na bojiště. Samotný boj proběhl tak jak měl a nikdo nechtěl svou „kůži“ prodat zadarmo, ale historie velela a tak opět Napoleonská vojska vyhrála. Po ukončení bitvy jsme se vrátili zpět na Fort II. S námi šlo mnoho diváků, které zajímal táborový život. Myslím, že se jim pohled po táboře líbil, přestože pospolu viděl jak vojska koaliční, tak i vojska francouzská. Škoda jen, že jim prohlídku ukončil prudký liják. Přesto však několik nadšenců zůstalo s námi ve stanech a moc se jim z ležení nechtělo. Pak už nastal večer a oslavy vítězů i poražených. Závěrem musím dodat, že organizátorům se podařilo akci zvládnout na výbornou. Zvláště bych chtěl ocenit systém vydávání proviantu a důslednou kontrolu dobovosti. S radostí se zúčastníme i příští bitvy.

<28. červenec >

napsal: Marek A.

   
Poslední aktualizace (novinky)  Poštovní kurýr